Shqip   English
 
Lajmet e fundit

» 02/12/21
Termat e Referencës Ekspert i lartë në menaxhim  me shume »

» 08/09/21
Trajnimet profesionale, një mundësi në krijimin e qëndrueshmërisë dhe përmirësimit të jetesës për viktimat e trafikimit  me shume »

Tel: +355 (0) 54 529 19
Fax: +355 (0) 54 529 19
E-mail: info@tjetervizion.org

 Aktivitetet Tona
Konferenca lancuese e projektit me titull “ Aksioni i te rinjve per ndryshim” financuar nga fondazioni San Zeno , Verona Itali dhe zbatuar nga shoqata Tjeter Vizion ne Elbasan ne partneritet me bashkine Elbasan dhe NGO italiane CIES Onlus.

...me shume»

“Pjesëmarrja - Transparenca – Demokracia”

Pjesëmarrjen dhe angazhimin e shoqërisë çivile, forcimin e ndërveprimit mes qeverisë vendore dhe qytetarëve, me fokus krijimin e Komisioneve Këshillimore Qytetare Vendore (KKQV) ne Bashkite Prrenjas, Belesh dhe Cerrik. ...me shume»

“ Aksioni i te rinjve per ndryshim” Bashkia Elbasan

Projekti synon promovimin, punësimin dhe integrimin socio-ekonomik te të rinjve - banorë të bashkise se Elbasanit, te cilet kane mangesira ne perfshirjen ne punësim, arsim apo formim profesional, përmes shërbimeve për zhvillimin e aftësive per jeten, shkathtësive dhe vetë-fuqizimit. ...me shume»

Titulli i projektit: Dizenjimi i planit te veprimit te perfshirjes sociale te bashkise Elbasan 2016-2020

Periudha e projektit: Maj - Nentor 2016 Projekt i mbeshtetur financiarisht nga UNDP dhe realizuar ne bashkepunim me Bashkine e Elbasanit. Ne koherence me planin e masave dhe veprimet e ndermarra nga qeveria shqiptare per perfshirjen sociale e cila u realizua me hartimin e Dokumentit Politik për Përfshirjen Sociale (DPPS 2016-2020), ...me shume»

Prezantimi i draftit te raportit vleresues ne bashkine Elbasan

Prezantimi i draftit te raportit vleresues te perfshirjes sociale ne bashkine e Elbasanit. ...me shume»

Titulli i projektit: Sherbim Policor profesional-komunitet i pergjegjshem, nje partneritet i besueshem dhe i hapur .

Edukimi i te rinjve në institucionet arsimore eshte i domosdoshem dhe kërkon një bashkëpunim nga Policia e SHtetit në drejtim të sigurisë në shkolla, parandalimin e kriminalitetit, përmirësimin e imazhit të Policia e SHtetit tek te rinjte dhe rritja e besimit, bashkëpunimi i te rinjve me Policia e SHtetit. Ne kete drejtim synohet nje vazhdimesi e iniciatives se nisur nga Policia ne bashkepunim me Drejtorine Arsimore duke e e zgjeruar dhe me Universitetin e Elbasanit. ...me shume»

Permiresimi i identifikimit; referimit dhe mbrojtjes se viktimave te trafikimit nepermjet aktiviteteve te Njesise Levizese.

Kjo projekt u përgjigjet interesimeve për identifikimin, referimin dhe mbrojtjen e viktimave të trafikimit të theksuara në raportin TIP 2013. 1 Përmirësimi i identifikimit nga të gjithë aktorët e përfshirë në këtë proces është një interesim që buron dhe bazohet në nevojën për të forcuar dhe për të bërë më funksional sistemin e identifikimit dhe referimit për viktimat e trafikimit (VOT-Victims of Trafficking) në nevojat që ata kanë për mbrojtje dhe përkujdesje. ...me shume»

Kjo faqe u realizua me kontributin e Bashkimit Europian. Përmbajtja e kësaj faqeje eshte përgjegjësi vetem e organizatës zbatuese 'Tjetër Vizion', dhe nuk duhet te merret si reflektim i pikëpamjeve të Bashkimit Europian.
© 2008 TjeterVizion | Powered by C&PR