Shqip   English
 
Lajmet e fundit

» 02/12/21
Termat e Referencës Ekspert i lartë në menaxhim  me shume »

» 08/09/21
Trajnimet profesionale, një mundësi në krijimin e qëndrueshmërisë dhe përmirësimit të jetesës për viktimat e trafikimit  me shume »

Tel: +355 (0) 54 529 19
Fax: +355 (0) 54 529 19
E-mail: info@tjetervizion.org

 Asistence teknike ne agriculture Mollas

 

 

 

Per ju fermere,stafi teknik i qendres dhe laboratori i tokave qe ajo disponon ju ofrojne keto sherbime:

  • Dhenia e asistences ne terren.
  • Kryerja e analizave te tokes ( fizike dhe kimike)
  • Pergatitja e planit te pleherimit.
  • Programim per kultivimin e kulturave bujqesore.
  • Krasitje profesionale te drureve frutore.
  • Fidane ulliri te certifikuar.
  • Fidane frutore te certifikuar sipas kerkesave te vete fermereve.
  • Asistence ne perpilimin e dokumentacionit per aplikim me qellim rimbursimin e shpenzimeve per mbjelljen e kulurave te reja bujqesore.
  • Farera, plehera, pesticide dhe insectikide cilesore.

Kjo faqe u realizua me kontributin e Bashkimit Europian. Përmbajtja e kësaj faqeje eshte përgjegjësi vetem e organizatës zbatuese 'Tjetër Vizion', dhe nuk duhet te merret si reflektim i pikëpamjeve të Bashkimit Europian.
© 2008 TjeterVizion | Powered by C&PR