Shqip   English
 
Lajmet e fundit

» 23/06/17
Projekti synon promovimin, punësimin dhe integrimin socio-ekonomik te të rinjve - banorë të bashkise se Elbasanit, te cilet kane mangesira ne perfshirjen ne punësim, arsim apo formim profesional, përmes shërbimeve për zhvillimin e aftësive per jeten, shkathtësive dhe vetë-fuqizimit  me shume »

» 23/03/15
" Tjeter Vizion ne kuader te projektit " promovimi i produkteve eko ne zonen cross Border Shqiperi Maqedoni" synon te ofroje nje seri trajnimesh per fermeret e zones se Gjinarit bazuar dhe ne gjetjet dhe rekomandimet e studimit te ndermarre ne kete zone per identifikimin e produkteve me potencial bio dhe te fermereve qe i kultivojne dhe mbledhin ato. Ju lutem gjeni te detajuar informacionin mbi trajnuesit ( ekspertet) ne TOR bashkangjitur" Ju faleminderit  me shume »

» 18/04/14
 me shume »

Tel: +355 (0) 54 529 19
Fax: +355 (0) 54 529 19
E-mail: info@tjetervizion.org

 Asistence teknike ne agriculture Mollas

 

 

 

Per ju fermere,stafi teknik i qendres dhe laboratori i tokave qe ajo disponon ju ofrojne keto sherbime:

  • Dhenia e asistences ne terren.
  • Kryerja e analizave te tokes ( fizike dhe kimike)
  • Pergatitja e planit te pleherimit.
  • Programim per kultivimin e kulturave bujqesore.
  • Krasitje profesionale te drureve frutore.
  • Fidane ulliri te certifikuar.
  • Fidane frutore te certifikuar sipas kerkesave te vete fermereve.
  • Asistence ne perpilimin e dokumentacionit per aplikim me qellim rimbursimin e shpenzimeve per mbjelljen e kulurave te reja bujqesore.
  • Farera, plehera, pesticide dhe insectikide cilesore.

Kjo faqe u realizua me kontributin e Bashkimit Europian. Përmbajtja e kësaj faqeje eshte përgjegjësi vetem e organizatës zbatuese 'Tjetër Vizion', dhe nuk duhet te merret si reflektim i pikëpamjeve të Bashkimit Europian.
© 2008 TjeterVizion | Powered by C&PR