Shqip   English
 
Lajmet e fundit

» 23/06/17
Projekti synon promovimin, punësimin dhe integrimin socio-ekonomik te të rinjve - banorë të bashkise se Elbasanit, te cilet kane mangesira ne perfshirjen ne punësim, arsim apo formim profesional, përmes shërbimeve për zhvillimin e aftësive per jeten, shkathtësive dhe vetë-fuqizimit  me shume »

» 23/03/15
" Tjeter Vizion ne kuader te projektit " promovimi i produkteve eko ne zonen cross Border Shqiperi Maqedoni" synon te ofroje nje seri trajnimesh per fermeret e zones se Gjinarit bazuar dhe ne gjetjet dhe rekomandimet e studimit te ndermarre ne kete zone per identifikimin e produkteve me potencial bio dhe te fermereve qe i kultivojne dhe mbledhin ato. Ju lutem gjeni te detajuar informacionin mbi trajnuesit ( ekspertet) ne TOR bashkangjitur" Ju faleminderit  me shume »

» 18/04/14
 me shume »

Tel: +355 (0) 54 529 19
Fax: +355 (0) 54 529 19
E-mail: info@tjetervizion.org

 Shoqata gёzon bashkёpunimin dhe partneritetin e institucioneve vendore dhe kombёtare, si edhe tё donatorёve ndёrkombёtarё tё cilёt e mbёshtesin atё financiarisht nёpёrmjet projekteve tё prezantuara.

 

 Shoqata gёzon bashkёpunimin dhe partneritetin e institucioneve vendore dhe kombёtare, si edhe tё donatorёve ndёrkombёtarё tё cilёt e mbёshtesin atё financiarisht nёpёrmjet projekteve tё prezantuara. Ndёr kёto partnerё mund tё pёrmendim: 

Bashkia Elbasan, Qarku Elbasan, Ministria e Punёs, Çёshtjeve Sociale dhe Shanseve tё Barabarta, Ministria e Brendshme, BKTF, MKR, etj. 
Ndёrsa donatorёt qё na mbёshtesin aktualisht janё: 
Bashkimi Europian, USAID (IOM), King Badouin Foundation, Swiss Contact. 
 

Kjo faqe u realizua me kontributin e Bashkimit Europian. Përmbajtja e kësaj faqeje eshte përgjegjësi vetem e organizatës zbatuese 'Tjetër Vizion', dhe nuk duhet te merret si reflektim i pikëpamjeve të Bashkimit Europian.
© 2008 TjeterVizion | Powered by C&PR