Shqip   English
 
Lajmet e fundit

» 02/12/21
Termat e Referencës Ekspert i lartë në menaxhim  me shume »

» 08/09/21
Trajnimet profesionale, një mundësi në krijimin e qëndrueshmërisë dhe përmirësimit të jetesës për viktimat e trafikimit  me shume »

Tel: +355 (0) 54 529 19
Fax: +355 (0) 54 529 19
E-mail: info@tjetervizion.org

 Shoqata gёzon bashkёpunimin dhe partneritetin e institucioneve vendore dhe kombёtare, si edhe tё donatorёve ndёrkombёtarё tё cilёt e mbёshtesin atё financiarisht nёpёrmjet projekteve tё prezantuara.

 

 Shoqata gёzon bashkёpunimin dhe partneritetin e institucioneve vendore dhe kombёtare, si edhe tё donatorёve ndёrkombёtarё tё cilёt e mbёshtesin atё financiarisht nёpёrmjet projekteve tё prezantuara. Ndёr kёto partnerё mund tё pёrmendim: 

Bashkia Elbasan, Qarku Elbasan, Ministria e Punёs, Çёshtjeve Sociale dhe Shanseve tё Barabarta, Ministria e Brendshme, BKTF, MKR, etj. 
Ndёrsa donatorёt qё na mbёshtesin aktualisht janё: 
Bashkimi Europian, USAID (IOM), King Badouin Foundation, Swiss Contact. 
 

Kjo faqe u realizua me kontributin e Bashkimit Europian. Përmbajtja e kësaj faqeje eshte përgjegjësi vetem e organizatës zbatuese 'Tjetër Vizion', dhe nuk duhet te merret si reflektim i pikëpamjeve të Bashkimit Europian.
© 2008 TjeterVizion | Powered by C&PR