Shqip   English
 
Lajmet e fundit

» 02/12/21
Termat e Referencës Ekspert i lartë në menaxhim  me shume »

» 08/09/21
Trajnimet profesionale, një mundësi në krijimin e qëndrueshmërisë dhe përmirësimit të jetesës për viktimat e trafikimit  me shume »

Tel: +355 (0) 54 529 19
Fax: +355 (0) 54 529 19
E-mail: info@tjetervizion.org

 Konferenca lancuese e projektit me titull “ Aksioni i te rinjve per ndryshim” financuar nga fondazioni San Zeno , Verona Itali dhe zbatuar nga shoqata Tjeter Vizion ne Elbasan ne partneritet me bashkine Elbasan dhe NGO italiane CIES Onlus.

 28.09.2015

 

Mbi 40 pjesmarres nga institucionet publike dhe jo publike, media, perfaqesues te shoqerise civile dhe te rinj perfitues te projektit ishin te ftuar ne kete event.

Konferenca u pershendetet nga N/kryetari i bashkise Elbasan Klevis Xhoxhi, Drejtore e drejtorise rajonale te punesimit Znj Alma Braneshi dhe perfaqesuesi i CIES NGO per Shqiperine Z. Antonello Massenti.

 

Projekti 2 vjecar synon promovimin, punësimin dhe integrimin socio-ekonomik te të rinjve - banorë të bashkise se Elbasanit, te cilet kane mangesira ne perfshirjen ne punësim, arsim apo formim profesional, përmes shërbimeve për zhvillimin e aftësive per jeten, shkathtësive dhe vetë-fuqizimit.

 

Ne konference u prezantuan objektivat dhe rezultatet e pritshme te projektit si dhe disa prej rezultateve te arritura deri tani ne harkun kohor te 6 muajve.

 

• Të paktën 164 të rinj kane perfituar nga shërbimi i informimit dhe orientimit për punësim per periudhen 5 mujore .

 

• Të paktën 164 të rinj kane perfituar nga shërbimi i informimit dhe orientimit për punësim per periudhen 5 mujore Maj- Shtator

• 74 pune-kërkues të rinj në kërkim të vendeve të punës po perfitojne nga keshillimi per punesim dhe aftësimi profesional.

 

• 24 të rinjtë te regjistruar ne C.K po vleresohen te perfitojne nga "trajnimet në punë", nepermjet aktivizimit të granteve per stazhe afatgjata/kurseve profesionale prane bizneseve lokale

 

• 2 zonja te reja jane mbeshtetur per zgjerimin e biznesit te tye .

 

• 230 të rinj jane regjistruar per periudhen 5 mujore dhe marrin pjese aktive ne biblioteken e qendres rinore e cila pasurohet ne menyre frekuente me nje tirazh te caktuar librash cdo muaj.

 

• 14 te rinj dhe te reja jane regjistruar dhe po ndjekin aktivitetin e teatrit dhe po pergatiten per venien ne skene te nje pjese te punuar prej tyre dhe udhehequr nga instruktori artistik.

 

 

aktiviteti u transmetua edhe nga mediat lokale: https://www.youtube.com/watch?v=_oVpPNoDico&feature=youtu.be

Kjo faqe u realizua me kontributin e Bashkimit Europian. Përmbajtja e kësaj faqeje eshte përgjegjësi vetem e organizatës zbatuese 'Tjetër Vizion', dhe nuk duhet te merret si reflektim i pikëpamjeve të Bashkimit Europian.
© 2008 TjeterVizion | Powered by C&PR