Shqip   English
 
Lajmet e fundit

» 09/08/22
Krushevo and Elbasan Acknowledged tourism cb destination  me shume »

» 14/12/21
 me shume »

» 02/12/21
Termat e Referencës Ekspert i lartë në menaxhim  me shume »

Tel: +355 (0) 54 529 19
Fax: +355 (0) 54 529 19
E-mail: info@tjetervizion.org

 Historia jone

 

Historia 
Ne vitin 1998 Organizata Jo-Qeveritare  italiane CEFA, ne baze te nje marreveshje me Qeverine Shqiptare, themeloi permes projekteve te zhvillimit nje game sherbimesh sociale ne qytetin e Elbasanit. Stafi i punonjesve sociale ,te cilet punuan per zbatimin e ketyre projekteve ,u trajnuan me qellim qe te fitonin kopetencat e duhura per te siguruar dhe ofruar ne te ardhmen keto sherbime ne menyre autonome.Nga fundi i vitit 2001,nje grup punonjesish filluan punen per themelimin e nje shoqate jo-fitimprurese shqiptare dhe ne 20 Shkurt 2002, u krijua shoqata " Tjeter Vizion".Shoqata mori aprovimin e Gjykates se Tiranes ne 8 Prill 2002.Duke filluar nga Maji 2002 dhe aktualisht, "Tjeter Vizion" ofron sherbime per target grupet ne nevoje ne qytetin e Elbasanit .Se fundmi shoqata ka vendosur te veproje dhe ne Fushen e shebimeve Bujqesore dhe ate te  Bizneseve Sociale per te pasur akses ne absorbimin dhe pjesmarrjen ne projekte te ketyre  fushave, me qellim ngritjen e aktiviteteve mbeshtetese per sherbimet sociale ne rrethin e Elbasanit.

Misioni 
Ofrimi i sherbimeve cilesore ne fushen sociale, bujqesore e shendetesore, per kategorite ne nevoje te shoqerise, me qellim permiresimin e jetes se tyre dhe te mbare komunitetit.
 

Vizioni i Shoqates
 Nje shoqeri e forte me individe te forte.
 

                                                                

                                                                                      Manuali i punonjesit

» Materiale te tjera
.:: MANUALI_I_PUNONJESIT.pdf

Kjo faqe u realizua me kontributin e Bashkimit Europian. Përmbajtja e kësaj faqeje eshte përgjegjësi vetem e organizatës zbatuese 'Tjetër Vizion', dhe nuk duhet te merret si reflektim i pikëpamjeve të Bashkimit Europian.
© 2008 TjeterVizion | Powered by C&PR