AL |  EN
  Home | Biznese Prodhimi | Biznese Sherbimi | Hotele & Restorante
     
 ‚ÄúDOKO" Import-Export
   

“DOKO" Import-Export
Zona Industriale Kombinati Metalurgjik, Elbasan Albania
Tel/Fax: +355 583260066 / +355 58326061,
E-mail: shshmndoko@yahoo.com  Web site: www.doko.al  


Themeluar me 1994 duke perballuar sfidat e nje aktiviteti te ri privat ne hapat e para te ekonomise tregut, sot “DOKO” ka nje fizionomi krejte te vecante dhe nje ngritje te dukshme nga viti ne vit. Stabilimenti “DOKO” ndodhet prane kombinatit metalurgjik Elbasan me nje territor rreth 12.000 m2.

Investim tjeter mjafte I rendesishem eshte dhe krijimi I repartit te prodhimit te konstruksioneve metalike me nje kapacitet prodhues 200 ton ne muaj. Me cikel te mbyllur aty eshte realizuar prodhimi I shtyllave, TN porta metalike per vepra ujitese, silloze cimentoje,rezervuar metalik te kapaciteteve te larta mbi 50m3. Impiante te perpunimit te inerteve, traversa metalike per linja TM, tubacione metalik te diametrave mbi 200 mm, zgara rrethuese, shtylla ndricimi rrugor e te tjera sipas kerkeses.

Ne fushen e ndertim montimit te linjave te TN nenstacioneve elektrike dhe projektimit te tyre Doko ze nje pozicion mjafte te rendesishem ne Shqiperi. Gjithashtu jo pak vend ne aktivitetin e saj ze edhe ndertimi I objekteve civile si ndertesa, rruge, kanalizime, ura, vepra ujitese, ujsjellesa, kapanone, ndricime rrugore, rikonstruksione etj.


“DOKO” A LEADING CO FOR IMPLEMENTATION OF WORKS IN NEW AND EXISTING ELECTRICAL SUBSTATIONS, HV SUPPLY LINES AND OPTICAL FIBERS LINE

THE ONLY ALBANIAN COMPANY SPECIALIZED IN LARGE DEPTH
GEOLOGICAL DRILLING PROJECT

 


Tel: +355 (0) 54 529 19
Fax: +355 (0) 54 529 19
E-mail: info@tjetervizion.org
Kjo faqe u realizua me kontributin e Bashkimit Europian. Përmbajtja e kësaj faqeje eshte përgjegjësi vetem e organizatës zbatuese 'Tjetër Vizion', dhe nuk duhet te merret si reflektim i pikëpamjeve të Bashkimit Europian.
© 2008 TjeterVizion | Powered by CPR