AL |  EN
  Home | Biznese Prodhimi | Biznese Sherbimi | Hotele & Restorante
     
Rrjeti i ndermarrjeve te Elbasanit 1

Rrjeti i ndermarrjeve te Elbasanit eshte nje iniciative e re qe Tjeter Vizion eshte duke zbatuar ne kuader te projektit “Zhvillimi lokal ne Elbasan: duke mbeshtetur sherbimet sociale per integrimin e grave dhe te rinjve ne veshtiresi ne jeten sociale dhe tregun e punes”, bashkefinancuar nga Bashkimi Europian.

Ndertimi i ketij rrjeti ka si qellim bashkimin e ndermarrjeve me te rendesishme te territorit te Elbasanit, per te ndertuar nje seri aleancash dhe bashkepunimesh duke krijuar mundesi te reja per ...

Tel: +355 (0) 54 529 19
Fax: +355 (0) 54 529 19
E-mail: info@tjetervizion.org
Kjo faqe u realizua me kontributin e Bashkimit Europian. Përmbajtja e kësaj faqeje eshte përgjegjësi vetem e organizatës zbatuese 'Tjetër Vizion', dhe nuk duhet te merret si reflektim i pikëpamjeve të Bashkimit Europian.
© 2008 TjeterVizion | Powered by CPR